Kaj je avtomobilski katalizator

96 Avtomobilski katalizator je naprava za pretvarjanje škodljivih izpušnih plinov, ki nastajajo v motorjih z notranjim izgorevanjem, v manj škodljive pline. Sestavljen je iz nešteto majhnih kovinskih ali keramicnih celic na katere nanesejo tanek sloj žlahtnih kovin (platen, rodij,iridij). Vgrajen je v neposredni bližini motorja, saj delovanje je tesno povezano z visoko temperaturo (300°C-900°C). Ločimo dvostranske katalizatorje (TWO WAY), kjer delovanje oksidira ogljikov monoksid in neizgorele ogljikovodike, ter tristranski katalizator (THREE WAY), kjer poleg oksidacije poteka tudi redukcija škodljivih elementov.

Pri delovanju tristranskega katalizatorja je ključni element Lambda senzor, ki z nadzorovanjem količine kisika v izpusnih plinih, urejuje (preko el. vbrizganja goriva) točno in optimalno razmerje goriva-zraka. Evropska direktiva 98/69 CEE pa določa prisotnost dveh Lambda senzorjev, eden pred in eden po katalizatorju, za dodatni nadzor izpušnih plinov.

Osnovna funkcija katalizatorja je pretvarjanje škodljivih plinov CO (ogljikov monoksid), CH (ogljikovodiki) in NOx (dušikovi oksidi) v CO2 (ogljikov dioksid), H2O (voda) in N2 (dušik), ki manj obremenjujejo okolje.

Vir slike katalizatorja: http://sl.wikipedia.org/wiki/Avtomobilski_katalizator

Kategorija : Katalizator,Odkup katalizatorja Tag: ,